espa
espa

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία διαθέτει προϊόντα τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα (ready-to-buy collection) και άμεσα διαθέσιμα προς τους αγοραστές. Οι αγοραστές πρώτα ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων από τους πωλητές και κατόπιν  μπορούν να τα παραλάβουν  από τις αποθήκες της εταιρίας με δικό τους όχημα, εντός του ορισμένου ωραρίου παραλαβής: Δευτέρα - Σάββατο 09:00-15:00. Οι  αποθήκες της εταιρίας βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας, στις Μουρνιές Χανίων. Επίσης, προϊόντα τα οποία έχουν παραγγελθεί για λογαριασμό του αγοραστή, μπορούν να παραλειφθούν από τον ίδιο ή από μεταφορική την οποία μας έχει υποδείξει, μετά από ειδοποίηση της Γραμματείας ότι είναι έτοιμα προς παραλαβή.

Ο μέσος χρόνος αναμονής στην αποθήκη για την παραλαβή προϊόντων είναι 10-15 λεπτά, ανάλογα με το προϊόν και την θέση του στην αποθήκη αλλά και από άλλους αγοραστές που ενδέχεται να προηγούνται. Για καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση προτείνουμε την ενημέρωση της Γραμματείας μας,  1-2 ημέρες πριν  την επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των δεσμευμένων (με προκαταβολή) προϊόντων, ώστε να είναι προετοιμασμένα για άμεση φόρτωση στη ράμπα παραλαβής, και να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η αναμονή στην αποθήκη. Για προϊόντα που επιλέγονται από τον εκθεσιακό χώρο και παραλαμβάνονται κατευθείαν από τις αποθήκες, τηρείται η σειρά προτεραιότητας. Προϊόντα που δεν έχουν δεσμευτεί με προκαταβολή δεν ετοιμάζονται ούτε φυλάσσονται σε παρακαταθήκη.

Οι αγοραστές οφείλουν να προετοιμάσουν τα οχήματα τους προς φόρτωση, αδειάζοντας από περιττά αντικείμενα τους χώρους, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις επόμενες παραλαβές, σεβόμενοι όσους επίσης περιμένουν στη σειρά εξυπηρέτησης. Η εταιρία παρέχει με καλή πίστη τη δυνατότητα – προσφορά βοήθειας φορτώσεως των εμπορευμάτων, χωρίς να υποχρεούται για την διαδικασία αυτή. 

Η εταιρία υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα στους αγοραστές σε άρτια κατάσταση, οι οποίοι οφείλουν να ελέγξουν το προϊόν πριν τη παραλαβή του. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για εκδορές και ζημιές που προκύπτουν από την μεταφορά προϊόντων από τους αγοραστές και μετά την απομάκρυνσή τους από τους τις αποθήκες.

Σε περίπτωση που αγοραστής ζητήσει την αποστολή των προϊόντων σε άλλο τόπο, η μεταφορά θα γίνεται με φροντίδα και επιμέλεια και θα τον βαρύνουν τα έξοδα αποστολής, εκτός εάν υπάρξει κάποια άλλη γραπτή συμφωνία.


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Για προϊόντα τα οποία έχουν δεσμευτεί με προκαταβολή και που ο αγοραστής επιθυμεί να τα παραλάβει από τις αποθήκες μας συναρμολογημένα, ο χρόνος ετοιμασίας είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες από την εντολή του, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας του συγκεκριμένου τμήματος. Για την παραλαβή ισχύουν όλοι οι προαναφερθέντες όροι.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία ΟΙΚΟΣ ΑΕ διαθέτει οχήματα και εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση μεταφορών και συναρμολογήσεων, με στόχο να επιβεβαιώσει την ορθή διεξαγωγή των εργασιών αυτών, όπου αυτό είναι εφικτό με δικά της μέσα. Η εταιρεία xρησιμοποιεί τα οχήματα και το προσωπικό της για να μεταφέρει μόνο τα προϊόντα τα οποία εμπορεύεται και δεν αναλαμβάνει μετακομίσεις, μεταφορτώσεις και άλλων ειδών επεξεργασίες σε προϊόντα που δεν ανήκουν στην εμπορική της δραστηριότητα. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ & ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Οι παραδόσεις στο κέντρο της πόλης οφείλουν - κατά το ωράριο δακτυλίου - να πραγματοποιούνται έως τις 10:00 το πρωί. Αυτό ορίζεται σε συνεννόηση με τον αγοραστή-παραλήπτη και συνίσταται η οργάνωση θέσης στάθμευσης από τον τελευταίο για την καλύτερη και αμεσότερη διεξαγωγή της παράδοσης.

Επίσης, οι παραδόσεις στην Παλιά Πόλη οφείλουν να γίνονται νωρίς το πρωί, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και αυτό οργανώνεται σε συνεργασία με τον πελάτη - παραλήπτη για την ορθή οργάνωση της παράδοσης αλλά και τον τρόπο αυτής. Η δυσκολία παράδοσης και η μεταφορά προϊόντων μέσα σε κατοικίες τις παλιάς πόλης ενδέχεται να επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση και αυτό εξετάζεται ανά παραγγελία, περίπτωση και δυνατότητα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CUSTOM COLLECTION

Τα χειροποίητα προϊόντα Custom Collection υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς μεταφοράς και η παράδοση παρέχεται χωρίς χρέωση, όπου και όπως επιτρέπεται από τα μέσα της εταιρίας, εκτός εάν αυτό οριστεί εγγράφως κατά την συμφωνία της παραγγελίας. Έκτακτα έξοδα που προκύπτουν από γερανοφόρα, ειδικά μηχανήματα, αχθοφόρους κτλ. ενδέχεται να επιβαρύνουν τον αγοραστή, πάντα σε συνεννόηση με την εταιρία. Για τον λόγο αυτό ο αγοραστής οφείλει να παρέχει τις ορθές και αληθείς πληροφορίες για τις συνθήκες παράδοσης, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα, καθυστερήσεις αλλά και δυσκολίες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την αρτιότητα των παραδιδόμενων προϊόντων.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα δρομολόγια και οι παραδόσεις ορίζονται μονομερώς από την εταιρεία ΟΙΚΟΣ ΑΕ και πραγματοποιούνται αυστηρά εντός ωραρίου 08:30-16:00. Η οριστικοποίηση των ραντεβού γίνεται πάντα κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και προσδιορίζεται μόνον η ημερομηνία (εντός ωραρίου παραδόσεων) χωρίς ορισμό συγκεκριμένης ώρας. Η ακριβής ώρα παράδοσης δεν ορίζεται για τις εύλογες αποκλίσεις που προκύπτουν από αστάθμητους παράγοντες όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση, δυσκολίες στην προηγούμενη παράδοση προς άλλους πελάτες ή γενικότερα κάποιου άλλου ζητήματος που μπορεί να προκύψει.

Οι οδηγοί μας ενημερώνουν τον παραλήπτη-αγοραστή μισή (1/2) ώρα πριν για την άφιξη τους στο σημείο συνάντησης/παράδοσης, ώστε να μπορέσει ο τελευταίος να αντιδράσει. Αυτή είναι μία διαδικασία την οποία ο παραγγέλων-παραλήπτης γνωρίζει εξαρχής από την παραγγελία του και κατά την επιβεβαίωση του ραντεβού του και οφείλει να ακολουθήσει κατά την ημέρα παράδοσης για την καλύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας. Επισημαίνουμε ότι η ροή των ραντεβού ορίζεται από τον οδηγό κατά την φόρτωση και με βάση τα δρομολόγια της ημέρας και δεν είναι αναστρέψιμη. Ο ρόλος του οδηγού είναι η διεξαγωγή παραδόσεων και όχι η επαναδιαπραγμάτευση ωραρίου παράδοσης με τον παραλήπτη. Για την οργάνωση των ραντεβού η συνεννόηση γίνεται μόνον μέσω της γραμματείας.

Οι παραλήπτες – αγοραστές που δεν απαντούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν οι ίδιοι ορίσει κατά την ημέρα παράδοσης κινδυνεύουν να χάσουν το ραντεβού τους λόγω ασυνέπειας. Ο οδηγός οφείλει να προσπαθήσει πολλαπλώς (έως 4 φορές) να επικοινωνήσει με τον παραλήπτη, ωστόσο, δεν υποχρεούται να αλλάξει ροή προγράμματος ή να επιστρέψει εάν ο παραλήπτης αργήσει να απαντήσει, καθώς αυτό επιβαρύνει την ροή και την παράδοση των επόμενων παραγγελιών. Συνεπώς, όταν περιμένετε την παράδοση σας παρακαλούμε να έχετε κατά νου το τηλέφωνο σας. Σε περίπτωση απώλειας ραντεβού ο νέος οριζόμενος χρόνος εξαρτάται από το φόρτο εργασίας της εταιρίας και δεν συνεπάγεται ότι θα είναι άμεσος ή την ίδια ημέρα. Ραντεβού τα οποία ακυρώνονται με υπαιτιότητα του πελάτη επιβαρύνονται με δεύτερη χρέωση αποστολής

Οι πελάτες που συμφωνούν να παραλάβουν τα προϊόντα με οχήματα της εταιρείας μας αυτομάτως αποδέχονται την διαδικασία και τους όρους αυτής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ

Η ΟΙΚΟΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα συνεργασίας με άλλες μεταφορικές όπου το κρίνει απαραίτητο για την διεξαγωγή παραδόσεων για λογαριασμό της ή για λογαριασμό του αγοραστή - παραλήπτη κατόπιν συνεννόησης.

Όπου η μεταφορά γίνεται με συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία, ο παραλήπτης οφείλει να γνωρίζει προηγουμένως το ακριβές κόστος της μεταφοράς για την οποία ισχύουν όλοι οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις. Τα προϊόντα που μεταφέρονται με μεταφορική εταιρεία για λογαριασμό του αγοραστή ταξιδεύουν με ευθύνη του τελευταίου. Η μεταφορική εταιρία οφείλει κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τις αποθήκες της ΟΙΚΟΣ ΑΕ να ελέγξει τα προϊόντα και την συσκευασία, καθώς η ευθύνη των προϊόντων μεταφέρεται σε αυτήν.

Ο τελικός παραλήπτης οφείλει να ελέγξει το προϊόν που παραλαμβάνει καθώς έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή τους σε περίπτωση που παρατηρήσει εκδορά στο προϊόν ή τη συσκευασία. Την ευθύνη για εκδορές / ζημίες που προκύπτουν από τη μεταφορά από συνεργαζόμενη μεταφορική, αναλαμβάνει και επιβαρύνεται η μεταφορική. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης ενυπόγραφα παραλάβει τα προϊόντα τότε η ευθύνη μεταφέρεται σε εκείνον.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο παραλήπτης του προϊόντος συνιστάται να είναι ο ίδιος ο παραγγέλων ή άτομο της εμπιστοσύνης του, το οποίο να γνωρίζει την παραγγελία και το οποίο θα μπορεί να ελέγξει και να αποδεχτεί το προϊόν το οποίο παραλαμβάνει. Οι οδηγοί μας οφείλουν να περιμένουν τον παραλήπτη να κάνει τον έλεγχο που επιθυμεί στο προϊόν και μόνο εφόσον υπογράψει τα έγγραφα παραλαβής, τότε μόνον ολοκληρώνεται η διαδικασία. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση, παρατηρηθεί εκδορά στο προϊόν η εταιρεία μας οφείλει να ενημερωθεί άμεσα και κατόπιν συνεννόησης να γίνει είτε αντικατάσταση προϊόντος, είτε επανα-παραγγελία, είτε να επέλθει κάποια εναλλακτική συμφωνία μεταξύ αγοραστή και εταιρίας. Μετά την ενυπόγραφη παραλαβή του προϊόντος η εταιρεία δεν μπορεί να αποδεχτεί -αναγνωρίσει παρατηρήσεις για ελαττώματα ή ζημιές καθώς το προϊόν έχει πλέον επέλθει στην κυριότητα του πελάτη – παραλήπτη. Οποιοδήποτε άλλο παράπονο ή παρατήρηση οφείλει να γίνει  γραπτώς και  εντός 3 ημερολογιακών ημερών. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Οι αγοραστές που έχουν συμφωνήσει να παραλάβουν κατ' οίκον και εντός του χώρου τους τα προϊόντα (κυρίως έπιπλα και ογκώδη) οφείλουν να έχουν προετοιμάσει το χώρο για να υποδεχτούν τις νέες τους αγορές. Το συνεργείο παράδοσης δεν αναλαμβάνει, ούτε έχει ευθύνη μετακίνησης των περιουσιακών στοιχείων του αγοραστή εντός του τόπου παραλαβής. 

Ο χώρος παραλαβής οφείλει να είναι άδειος και καθαρός, ώστε το συνεργείο να μπορέσει να μεταφέρει και να αποσυσκευάσει εξευγενισμένα προϊόντα όπως ταπετσαρισμένα έπιπλα (π.χ. κρεβάτια, καναπέδες, καρέκλες κ.α.) χωρίς να λερωθούν. Στην περίπτωση παραλαβής ντουλάπας που περιλαμβάνει υπηρεσία συναρμολόγησης, ο χώρος πρέπει να είναι αποσυμφορημένος από άλλα έπιπλα όπως κρεβάτια, για την  διευκόλυνση της διαδικασίας (ενδέχεται να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν υπάρχει χώρος για να εργαστεί το συνεργείο).

Η εταιρία μας δεν διαθέτει υπηρεσία απόσυρσης ή ανακύκλωσης παλαιών επίπλων ή στρωμάτων. Επίσης, για λόγους υγιεινής και σύμφωνα με τις υποδείξεις των υγειονομικών για την πανδημία COVID-19, η εταιρία δεν αποσύρει, ούτε μεταφέρει χρησιμοποιημένα, παλαιά στρώματα. Όσοι αγοραστές επιθυμούν να αποσύρουν παλιά τους προϊόντα, συνιστούμε να έρθουν σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση (για το Δήμο Χανίων 28213-41777),  με τον Ερυθρό Σταυρό, ή τοπικές εκκλησίες, προσφέροντας έτσι βοήθεια σε άτομα που ενδεχομένως να το έχουν ανάγκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι αγοραστές οφείλουν να δώσουν αληθή στοιχεία για την παράδοση (διεύθυνση, όροφος, διάσταση σκάλας, ευκολία – δυσκολία πρόσβασης με οχήματα, τηλέφωνα επικοινωνίας) και υποχρεούνται να προσκομίσουν το φωτογραφικό υλικό και τις μετρήσεις περασμάτων, σκαλιών κτλ που ενδέχεται να συζητήσει η γραμματεία μας για να οργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η παράδοση των προϊόντων. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που δοθούν δεν είναι αληθή ή παραπλανητικά, τα προϊόντα θα μεταφερθούν έως τον χώρο και τον όροφο που έχει δηλωθεί κατά την παραγγελία και μόνον.


ΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΚΟΣΤΗ

Η εταιρία προσφέρει για το έτος 2022 Δωρεάν Μεταφορά των προϊόντων στο κέντρο της πόλης Χανίων – από Κλαδισσό έως Χαλέπα, από Σούδα έως Περιβόλια – επί πεζοδρομίου. Οι επιπλέον χρεώσεις  γίνονται κατόπιν συνεννόησης στο κατάστημα και εξετάζονται ανά παραγγελία, ανά όροφο, ανά περιοχή και σύμφωνα με την δυσκολία προσβασιμότητας. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να προτείνει εναλλακτικά μέσα όπως γερανούς, αναβατόρια κτλ τα οποία μπορεί να μη διαθέτει στην κατοχή της και τα οποία ενδέχεται να επιβαρύνουν τον αγοραστή, σε περίπτωση που κρίνει ότι η μεταφορά είναι αδύνατη με άλλο μέσο ή ότι αυτό διευκολύνει την ομαλή διεξαγωγή της παράδοσης για την ασφάλεια των προϊόντων και του υπαλληλικού προσωπικού.

Για προϊόντα τα οποία οι προδιαγραφές τους ορίζουν παράδοση σε πακέτο, η εταιρεία προσφέρει την υπηρεσία συναρμολόγησης με χρέωση. Οι χρεώσεις ορίζονται ανά προϊόν και αναφέρονται επάνω στην ετικέτα  κάθε προϊόντος εντός καταστήματος. Η παράδοση κατ' οίκον μαζί με υπηρεσία συναρμολόγησης ισχύει μόνον για παραδόσεις σε νομό Χανίων και Ρεθύμνου, κατόπιν οργανωμένου ραντεβού, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα τα προϊόντα παραδίδονται στην αρχική τους εργοστασιακή συσκευασία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Οι πληροφορίες και οι υποδείξεις που αφορούν στη διεξαγωγή των μεταφορών, παραδόσεων και παραλαβών, παρέχονται με καλή θέληση και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της εταιρίας, στοχεύοντας να προβλέψει τυχούσες δυσκολίες που θα αναστείλουν την έγκαιρη και επιτυχή παράδοση των προϊόντων της.